Thursday, May 18, 2006

Doa dari seorang teman

10 mei 06

Ya Allah
bentuklah dirinya menjadi hamba yang cukup kuat
untuk menyedari manakala ia lemah dan cukup berani menghadapi
diri sendiri manakala diri takut

jadikanlah dia
hamba yang selalu memiliki rasa bangga
dan keteguhan dalam kekalahan
rendah hati serta jujur dalam kemenangan

bentuklah dia menjadi hamba yang kuat dan mengerti mengetahui
dan kenal akan diri sendiri
adalah dasar dari segala ilmu yang benar

Ya Allah...
janganlah dirinya dibimbing atas jalan yang mudah dan lemah
bimbinglah dia dibawah tempa dan desak kesukaran

bimbinglah dia
dibawah tempa dan desak kesukaran tentangan hidup
bimbinglah dia supaya teguh berdiridi
tengah badai berbelas kasih
kepada mereka yang jatuh
bentuklah dia menjadi hamba
yang berhati bening

dengan cita meninggi langit seorang ham
bayang sanggup memimpin diri sendiri sebelum ia berhajat
memimpin orang lain
seorang hamba yg menjangkau ke hari depan
tetapi tidak lupa akan masa lampau

Ya Allah... dan setelah segala menjadi miliknya
semoga dia dilengkapi hati yang ringan
untak bersungguh hati
tetapi jangan sesekali menganggap dirinya terlalu berkesungguhan

berikanlah kepadanya kerendahan hati
kesederhanaan dari keagungan hakiki
fikiran cerah dan terbuka bagi sumber kearifan
dan kelembutan dari kekuatan sebenarnya

0 Comments:

Post a Comment

flickr